Verwezenlijkingen federaal regeerakkoord 09/10/2014
“Wij hebben woord gehouden!”-Stefaan Nuytten-
Het federaal regeerakkoord kleurt fel blauw, enkele alleszeggende voorbeelden:

FISCAAL & ONDERNEMEN VERGEMAKKELIJKEN

HORECA

FLEXIBEL WERKEN

en nog veel meer..het volledige federaal regeerakkoord vind je hier.

Administratieve vereenvoudiging
“Eenvoud is de juiste middenweg tussen te weinig en te veel.”-Sir Joshua Reynolds-
Men zegt wel eens dat de wegen der administratie ondoorgrondelijk zijn. Maar zijn het eigenlijk nog wel wegen? Mij lijkt het meer een kluwen van slecht bewandelbare aardeweggetjes en groezelige doodlopende steegjes. En af en toe een opjaagpad met ribbelstroken...

Als er al eens een elektronische applicatie voorhanden is, dan kan je enkel hopen dat je jouw zoveelste login binnen een redelijke termijn mag ontvangen – als je ‘m aangevraagd krijgt tenminste – en dat de toepassing geen dienst weigert op piekmomenten of tijdens het weekend.

Waar ik aan wil bouwen:

Arbeidsmarkt
“Wees geëngageerd in je beslissingen, maar blijf flexibel in je aanpak.”-Anthony Robbins-
Waar een wil is, is een weg. Maar wat als er langs die weg blokkades worden opgetrokken? Denken we maar aan gelegenheidspersoneel en studentenarbeid. Of wat als er om de haverklap tol wordt geheven? De beheerskosten die werkgevers moeten ophoesten voor ecocheques en maaltijdcheques zijn hier een (portefeuille)treffend voorbeeld van.

Waar ik aan wil bouwen:

Autosector
“Als je niet drinkt, niet rookt en geen auto hebt, dan ben je een belastingontduiker.”-Tom Foley-
Je zou kunnen zeggen dat het bovenstaande citaat pijnlijk cynisch is. Waarom is het pijnlijk? Omdat het de vinger precies op de wonde legt. Zo is de nieuwe autofiscaliteit – in het bijzonder de forse verhoging van de voordelen alle aard - nefast voor het rendement in de autosector en voor de vergroening van het wagenpark. De nieuwe ontregelgeving is zo mogelijk verstikkender dan de CO2-uitstoot die ze zo graag wil bestrijden.

Waar ik aan wil bouwen:

Bankwezen
“Het recht van de sterkste is het sterkste onrecht.”-Marie van Ebner-Eschenbach-
“I’ve done my sentence but committed no crime”, zong Freddie Mercury in ‘We are the champions’. Een gevoel dat de kleinere (spaar)banken maar al te goed kennen (al voelen zij zich allerminst kampioen). Zij worden namelijk gestraft door de bankentaks ofschoon zij geen enkele schuld hadden aan de financiële crisis en ook niet gered moesten worden. Maar de grootbanken (waaronder enkelen met politieke signatuur die wél overheidssteun nodig hadden) hebben dat nu eenmaal zo weten te onderhandelen. De rentabiliteitsproblemen waarmee die kleinere (spaar)banken hierdoor af te rekenen krijgen, worden finaal afgewenteld op het personeel van de hoofdzetel dat de backoffice bemant (ontslagen), op de afgevaardigde agenten (verlaging van de commissie) en op de klanten (duurdere bancaire diensten).

Een ander heikel punt in bankenland is de kredietschaarste waardoor zelfstandigen en ondernemingen nog amper leningen kunnen bekomen.

Waar ik aan wil bouwen:

Fiscaliteit
“Investeer uw spaargeld in belastingen. Die stijgen altijd.”-René Hildbrand-
Need I say more? Een fiscale hervorming is dringend aan de orde!

Waar ik aan wil bouwen:

Horeca
“Het is niet vanwege de goedheid van de slager, de brouwer of de bakker
dat wij ons eten verwachten, maar vanwege hun eigenbelang.”
-Adam Smith-
Zwarte pensen. De kans is groot dat je ze binnenkort niet meer zal kunnen bestellen op restaurant. Enkel witte pensen zullen nog geregistreerd kunnen worden in het rigoureuze kassasysteem dat om één of andere reden enkel aan de horeca wordt opgelegd (discriminatie op sterrenniveau). De geregistreerde kassa met blackbox is een extra gesel voor een sector die het sowieso al enorm moeilijk heeft. Zo werd er becijferd dat er een loonlastenverlaging van 35% nodig is om verder banenverlies tegen te houden. Klap op de vuurpijl: wie zich reeds spontaan aanmeldde om van een loonlastenverlaging te kunnen genieten, blijft in de kou staan want momenteel zijn de witte kassa’s uitverkocht…

Ander pijnpunt: de reglementering in verband met het uitbaten van rookkamers en de restrictieve toepassing ervan door de betrokken inspecteurs.

Waar ik aan wil bouwen:

Mobiliteit
“Waar een wil is, is een weg geweest.”-Flo Hendrickx-
'A19'. Het is geen code uit het spelletje Zeeslag maar het kan wel iets in het niet doen zinken. Het doortrekken van de A19-snelweg tussen Ieper en Veurne zou immers het enteren betekenen van de kwalijke gevolgen van de huidige N8-verbinding: de economische groei van de Westhoek zou niet langer belemmerd worden en de leef- en woonkwaliteit in de dorpskernen rond de N8 zou verbeteren. De doortrekking van de A19 is dan ook "the way to go", al moet dit ook hand in hand gaan met een herinrichting van de N8.

Voor meer details en nuances over dit en andere mobiliteitsproblemen: zie folder

Pensioenen
“De vraag is niet op welke leeftijd ik met pensioen wil, maar met welk inkomen?”-George Foreman-
‘Ik heb eerbied voor jouw grijze haren’ van Bobbejaan Schoepen is een onvervalste evergreen. Maar met een bevolking die steeds meer een onvervalste “evergrey” lijkt te worden, is er meer nodig dan alleen eerbied om van een “oude dag” ook een “gouden dag” te maken.

Een hervorming van het pensioenstelsel dringt zich op; zo niet worden onze pensioenen en die van onze kinderen en kleinkinderen straks onbetaalbaar.

Waar ik aan wil bouwen: