Als ondernemer en liberaal in hart en nieren heb ik de politiek altijd met bijzondere aandacht van heel nabij gevolgd.

In de aanloop van de verkiezingen van 25 mei 2014 heb ik zeer actief meegewerkt aan het partijprogramma van Open Vld, zowel op het federale als regionale niveau. Immers, iedereen herinnert zich ongetwijfeld nog de voorgaande 500 dagen durende regeringsvorming en de vele verstikkende maatregelen welke toen genomen werden, waarvan vooral zelfstandigen en ondernemers de dupe waren.

Nu, Boudewijn De Groot zong het al in 1973: "Wat geweest is, is geweest". We moeten onze blik op de toekomst richten. De tijd was gekomen om van economie, fiscale hervormingen, betaalbare jobs, lagere loonlasten en stijgende koopkracht echt maatschappelijke speerpunten te maken.

Op vraag van Bart Tommelein duwde ik vanuit Koksijde mee de lijst voor West-Vlaanderen. Bart werd eerst Staatssecretaris en later Vlaams Vice-Premier. Met de Open Vld werd hard gewerkt en werden ook de beloftes ingelost: De economie groeit terug, we verdienen met zijn allen meer netto, de loonlasten zijn gedaald en dalen verder, de flexi-jobs waaraan ik zeer actief meewerkte zijn een feit, ook voor gepensioneerden, de vennootschapsbelasting daalt fors wat ook het geval is met de werkloosheid.

Als economist, fiscalist en ondernemer ondervind ik dagelijks aan den lijve wat er nog spaak loopt en waar het nog beter kan. Om verbeteringen door te voeren zijn nu éénmaal politieke beslissingen nodig en in het belang van de burger en al wie onderneemt ben ik rotsvast overtuigd dat de liberale recepten, met aandacht voor de sociaal zwakkere die ook wanneer ze kansen krijgen vooruit willen in de maatschappij (dus geen hangmat-toestanden), ook op vandaag de beste resultaten opleveren, en dit op alle beleidsniveaus, inclusief de gemeentepolitiek.

Het volstaat naar het beleid en de realisaties van het verleden te kijken om vast te stellen dat Koksijde het met onze liberale burgemeester Marc Vanden Bussche en zijn ploeg zeer goed heeft gedaan. Vooreerst kan het niet beter met de belastingen voor onze inwoners (gemeentebelasting = 0). Koksijde is een veilige en nette gemeente en heeft veel aantrekkingskracht als toeristische Kustgemeente. Elke burger telt mee en wordt gerespecteerd.

We willen dat het zo blijft want het is duidelijk dat heden ten dage een trend ingezet is waarbij de maatschappij als maar meer neigt naar populisme, hardvochtigheid, teert op angst en afgunst, zeker via de sociale media.

In mijn programma wens ik in de eerste plaats in te zetten op thema’s welke meer “geborgenheid” tot stand brengen en de lokale gemeenschap én middenstand in alles wat mogelijk is ondersteunen. Een goede lokale economie is een WIN/WIN voor de inwoner, de tweede verblijvers, de zelfstandigen en de gemeente zelf.

Een belangrijk project is het ontwikkelen van een beleid in samenwerking met de lokale middenstand waarbij de mondialisering wordt ingeperkt. Alle internet-kooptoestanden buiten de grenzen van Koksijde verarmen onze regio en zijn een aanslag op ons milieu. Zoveel mogelijk productie en verkoop in de nabijheid van de afzetmark – de zogenaamde korten keten - moet fors aangemoedigd en met tools ondersteund worden (digitalisering: Smart City) waarbij de politiek, zelfstandigen en consumenten samenwerken.

Onze gemeente heeft ook het hoogste aandeel van senioren gemeten tegenover alle inwoners. Het politiek beleid moet dan ook blijven inspelen op initiatieven tegen sociale isolatie en het faciliteren van aangepaste zorg, terug in samenwerking met de zelfstandigen en haar inwoners. Meer “fun” voor jong en iets ouder, ook tijdens het laagseizoen. Nog meer mobiliteit op maat, ook voor senioren en jeugd (TAXI-cheques) evenals het nog meer inzetten op duurzame energie waar ondermeer de infrastructuur laadpalen voor e-fietsen en e-wagens sneller moet volgen.

Ik engageer mij dan ook met volle overgave om op alle niveaus, ook het locale, verder mee te bouwen aan een fiscaalvriendelijke toekomst met een efficiënt overheidsapparaat waar wijzelf alsook onze kinderen en kleinkinderen baat bij zullen hebben.